Alcohol

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Wanneer u diabetes hebt is het van groot belang dat u gezond en regelmatig eet. Alcoholgebruik gaat in het algemeen niet samen met een gezond en regelmatig eetpatroon. Gebruik van alcohol geeft een grote kans op ontregeling van de diabetes met ernstige gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. Alcohol en diabetes is geen goede combinatie. Het grootste gevaar voor bij het drinken van alcohol is te sterke verlaging van de bloedsuikerspiegel, ook wel hypoglykemie of hypo genoemd. Dat komt omdat bij gebruik van alcohol en bij een te lage glucose of bloedsuikerspiegel, de lever geen glucose uit zijn reserves kan afgeven. De lever zal eerst de alcohol willen afbreken. Dit risico is bij de consumptie van gemiddelde hoeveelheden alcohol al aanwezig. Het wordt versterkt door afwezigheid van voedsel.

Bijkomend probleem is dat het verschil tussen een aangeschoten toestand en de voortekenen van hypo moeilijk uit elkaar te houden zijn. In beide gevallen kunt u last krijgen van wazig zien en concentratiestoornissen.

Interacties

Medicijnen en alcohol kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie. Als het gebruik samengaat met slaaptekort, maaltijden overslaan en het vergeten of niet volgens voorschrift innemen van medicijnen kan dit onverwachte gevolgen hebben. De medicijnen voor diabetes type 2 (de meeste bloedglucose verlagende middelen) worden afgebroken in de lever. Alcohol kan bij mensen met diabetes type 2 de werking van de lever beïnvloeden. Het kan (bij een grote hoeveelheid) namelijk de afbraak van de sulfonylureumderivaten en mogelijk andere bloedglucose verlagende middelen op de korte termijn vertragen. De dosis van de bloedglucose verlagende middelen in het bloed wordt dan te hoog. Het middel werkt dan te hard. Dit kan dan een te grote verlaging van het bloedsuikergehalte tot gevolg hebben. Hierdoor neemt het risico op een hypo toe. Ook de bijwerkingen kunnen toenemen.

Op de lange termijn (bij langdurig veel alcoholconsumptie) wordt de afbraak juist versneld, waardoor de werking van de medicatie wordt verkort.

Als u toch besluit alcohol te drinken, is het raadzaam de volgende richtlijnen te hanteren:

  • Drink nooit alcohol zonder daarbij ook te eten en nooit als u aan het vasten bent
  • Drink met mate, 1 à 2 glazen, en dan niet vaker dan 2 keer in de week
  • Drink langzaam, bovengenoemde hoeveelheden verspreiden over 1½ à 2 uur
  • Vermijd drankjes met grote hoeveelheden suiker (bijv. breezers)
  • Houd, indien mogelijk, insuline en een bloedglucosemeter bij de hand
Persoonlijke instellingen