Belasting

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Belasting

Diabetes is een chronische ziekte. Daarom moet u vaak extra kosten maken voor voeding, hulpmiddelen, medicijnen, medische hulp en gezinshulp. Hieronder zetten wij de fiscale en overige mogelijkheden voor tegemoetkoming en compensatie op een rij.

Aangifte doen

Aangifte inkomstenbelasting doet u via een aangifteformulier, al dan niet elektronisch. Denkt de Belastingdienst dat u in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming, dan heeft u misschien een Tz -formulier (teruggave ziektekosten) gekregen. Daarmee kunt u dan aangifte doen. Wanneer u geen aangiftebiljet ontvangt, maar wel recht meent te hebben op aftrekposten, vraag dan bij de Belastingdienst een teruggaafbiljet aan. Controleer ook even of u recht hebt op zorgtoeslag.

U vult het aangifteformulier of het Tz-formulier in en stuurt het naar het Belastingkantoor in uw regio. Het is handig om zoveel mogelijk ziektekostenrekeningen en andere bewijsmiddelen te bewaren, zoals kassabonnen. U hoeft deze bonnen niet mee te sturen met het aangifteformulier, alleen als de Belastingdienst u hierom vraagt. Na behandeling van uw aangifte krijgt u vanzelf bericht op welk bedrag u recht hebt.

Drempel ziektekosten

Drempel voor op te voeren ziektekosten in 2013: De ziektekosten mogen slechts worden afgetrokken voor zover ze een inkomensafhankelijke drempel te boven gaan. Er geldt een minimale drempel van € 125 voor alleenstaanden.

Voor fiscale partners is deze drempel € 250. Tot een inkomen van € 39.618 geldt een drempel van 1,65%. Voor het deel van het inkomen boven de € 39.618 geldt een drempel van 5,75%. Er is geen plafond aan de drempel.

De aftrek van zorgkosten is toch afgeschaft?

Lang zag het ernaar uit dat de aftrek van specifieke zorgkosten zijn langste tijd gehad had. In het regeerakkoord stond dat deze aftrek al per 1 januari 2014 zou vervallen. Dat plan is gelukkig niet doorgegaan. Door het herfstakkoord van oktober 2013 en dankzij een intensieve lobby van de CG-Raad, Platform VG en andere patiënten- en gehandicaptenorganisaties is de aftrek voor een groot deel blijven bestaan. Ook in 2014 en latere jaren.

Nog vragen?

 • Voor algemene informatie over inkomstenbelasting belt u gratis de BelastingTelefoon (0800-0543) op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (op vrijdag tot 17.00 uur).
 • Op internet is de Belastingdienst te bereiken op het adres www.belastingdienst.nl. Hier kunt u ook folders en brochures downloaden.
 • Met vragen over financiële tegemoetkoming/compensatie in verband met uw diabetes kunt u ook terecht bij de Diabeteslijn (033 463 05 66) van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, of stuur een e-mail naar info@dvn.nl.

Aftrekposten

Wie bepaalde ziektekosten heeft voor zichzelf, fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar (ongeacht waar ze wonen) binnen het gezin, doet er goed aan om bij de aangifte inkomstenbelasting ook te kijken naar de aftrekpost specifieke ziektekosten 2013. Niet alles is zondermeer aftrekbaar, maar een groot aantal zaken die met de zorg en ziektekosten te maken hebben wel.


Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

De aftrekpost ‘specifieke zorgkosten’ is voor kosten die direct te maken hebben met ziekte of handicap, bijvoorbeeld:

 • kosten van geneeskundige en heelkundige hulp
 • hulpmiddelen om zo veel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hierboven genoemde
 • medicijnen op doktersvoorschrift
 • bepaalde hulpmiddelen
 • vervoerskosten van uzelf naar een arts, huisarts of ziekenhuis, maar ook de kosten van vervoer voor ziekenbezoek van uw partner
 • extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 310 of € 775 zodra de kosten hoger zijn dan € 620
 • een dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
 • kosten extra gezinshulp
 • extra kleding en beddengoed
 • reiskosten voor ziekenbezoek


Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • de zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering
 • uw bril, contactlenzen
 • apotheek
 • kosten die vallen onder verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico
 • wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO
 • kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie
 • ziektekosten die worden vergoed
 • rollator, looprek of de okselkruk
 • gehoorapparaat


Wat wordt verstaan onder geneeskundige hulp? De belastingdienst verstaat onder geneeskundige hulp alle heelkundige hulp van:

 • uw huisarts, tandarts
 • specialist, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthopedist, podotherapeut, mondhygiënist, huidtherapeut
 • verpleging in een ziekenhuis, de kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling
 • acupunctuur, homeopathie


Let op! Maakt u kosten voor anderen dan uzelf en uw fiscale partner? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat zij financieel niet in staat zijn deze kosten zelf te betalen.

Voor een aantal aftrekposten die zijn vervallen geldt een compensatieregeling. U vindt hierover meer informatie op www.veranderingenindezorg.nl.


Let op! Hebt u een kindgebonden budget? Of hebt u huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag? Dan kan de nieuwe wet gevolgen hebben voor de hoogte van het inkomen waarover wij uw kindgebonden budget of toeslag berekenen. Het programma om wijzigingen voor uw kindgebonden budget of toeslag door te geven, vindt u op www.toeslagen.nl.

Zorgtoeslag

Omdat de verplichte zorgverzekering voor veel mensen te duur is, bestaat de mogelijkheid om een belastingvrije zorgtoeslag aan te vragen. Bij de zorgtoeslag wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en mensen met een partner en wordt ook rekening gehouden met andere inkomensbestanddelen dan alleen loon, pensioen enzovoort. Indien u nog geen aanvraagformulier heeft ingediend is het raadzaam om na te gaan of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag 2013. Om voor de zorgtoeslag 2013 in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • uw inkomen is niet te hoog: voor een alleenstaande is de bovengrens € 30.939 per jaar en ingeval u een toeslagpartner hebt € 42.438


Maximale zorgtoeslag gestegen De maximale zorgtoeslag is gestegen. Voor alleenstaanden geldt een maximum van € 1.060 (dit was € 838). De maximale zorgtoeslag voor huishoudens met 2 personen is € 2.062 (dit was € 1.742). De stijging is vooral bedoeld om het hogere eigen risico te compenseren.


Geen zorgtoeslag bij veel vermogen Het kabinet vindt dat mensen die veel vermogen hebben, geen inkomensondersteuning nodig hebben. Daarom hebben mensen met een vermogen boven de vermogensgrens geen recht meer op zorgtoeslag. De vermogensgrens is: € 101.139 als u alleenstaand bent € 122.278 (gezamenlijk vermogen) als u een fiscale partner heeft


De zorgtoeslag kunt u rechtstreeks bij de Belastingdienst aanvragen. Op de website www.toeslagen.nl vindt u het formulier waarmee u online de toeslag kunt aanvragen. U kunt ook een aanvraagformulier aanvragen bij de Belasting Telefoon: 0800-0543.

Persoonlijke instellingen