D

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

D

Dageraad of Dawn-fenomeen

Het oplopen van de bloedsuikerwaarden in de vroege ochtenduren, ondanks een constante insuline-hoeveelheid in het bloed. Het lichaam maakt dan meer bloedglucose aan (uit de lever), dan nodig is.

Dehydratie

Tekort aan lichaamsvocht. Het hebben van een te hoog bloedsuikergehalte in het bloed veroorzaakt een groot verlies van vocht en suiker in de urine.

Dendritische cellen

Voor het afweersysteem belangrijke spioncellen.

Dextrose

Glucose (suiker) in het bloed. De belangrijkste energiebron van het lichaam.

Diabeet

Een persoon met diabetes (suikerziekte).

Diabetes

Er zijn twee typen diabetes,1 en 2 (zie type 1 en type 2).

Diabetes dagboek

Een Diabetes dagboek wordt gebruikt om de gevonden bloedsuikerwaarden, de hoeveelheid gespoten en soorten insuline en eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, te veel eten, extra beweging e.d., in op te schrijven. Een goed hulpmiddel bij het overleg met de arts of diabetesverpleegkundige.

Diabetes gravidarum

Zie zwangerschapsdiabetes

Diabetes insipidus

Dit is géén diabetes mellitus (suikerziekte). Het wordt ook wel water-diabetes genoemd. Oorzaak en behandeliing verschillen enorm. Diabetes betekent doorstroming. Verschillende symptomen zijn gelijk aan die van diabetes mellitus. Patiënten met diabetes insipidus hebben een enorme grote productie van urine, zijn dorstig en hongerig en tonen zwakteverschijnselen.

Diabetes mellitus

Betekent letterlijk 'honingzoete doorstroming'. Diabetes is een energiestofwisselingsstoornis, veroorzaakt door een tekort aan het hormoon insuline of door een storing in de doelorganen.

Diabetespaspoort

Een 'paspoort' waarin de arts de gevonden waarden bij het periodieke en jaarlijkse onderzoek noteert en waarin alle te verrichten onderzoeken staan vermeld. Een hulpmiddel voor de diabeet en arts.

Diabetogeen

Diabetes veroorzakend. Sommige geneesmiddelen en virussen kunnen diabetogeen zijn.

Diabetoloog

Een internist, gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van diabetes.

Diureticum

Een medicament dat ervoor zorgt dat extra vocht uit het lichaam wordt verwijderd; plastablet. Wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk en oedemen.

Di-sacchariden

Koolhydraten, bestaande uit 2 deeltjes, bijvoorbeeld één deeltje glucose en één deeltje fructose.

DNA

Erfelijk materiaal dat in alle dierlijke- en plantaardige cellen aanwezig is en dat de cellen opdracht geeft hoe te functioneren en wanneer.

DVN

Diabetesvereniging Nederland.


Bron: dvnregiohaaglanden.nl

Persoonlijke instellingen