Diabetesburn-out

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Burn-out

Diabetes is een levenslange ziekte. En om de bloedglucosewaarden goed gereguleerd te houden, kunt u er zelf veel aan doen. Tot zover het goede nieuws. Want meteen ligt daar het gevaar op de loer, want wat als je echt erg je best doet maar resultaat uitblijft? Bijvoorbeeld dat je HbA1c hoog blijft ondanks dat je wel 7 x per dag meet. Of als je gewicht maar niet daalt terwijl je zo je best doet. En als je al je koolhydraten telt en glucoseschema’s uitprint.

Juist mensen die weten hoe belangrijk goede glucosewaarden zijn, lopen risico op een diabetesburn-out. Immers, als je denkt dat het niet zo heel belangrijk is, leg je je gemakkelijker neer bij een wat minder perfecte glucosewaarde of iets te uitbundige maaltijd. Als je echter weet hoe belangrijk goede waarden zijn en je er ook erg je best voor doet, maar toch lukt het niet, kan je er even helemaal genoeg van hebben.

Diabetesburn-out betekent dat de dagelijkse stress die diabetes oplevert te groot wordt. De zelfzorg wordt verwaarloosd, de controles of afspraken worden afgezegd. Veelal is er schaamte en durft men er niet over te praten. Diabetesburn-out kan zelfs leiden tot depressie en die sombere stemming beheerst dan alle levensgebieden, niet alleen de diabetes.

Wat is een diabetesburn-out?

Als u steeds het gevoel hebt dat u heel hard uw best doet zonder daarvoor beloond te worden. Als u het gevoel heeft dat de diabetes u overspoelt. Als u sterke negatieve gedachten en gevoelens over de diabetes hebt. Als u zelfzorg begint los te laten. Als u vermijdt erover te praten. Als dit alles gebeurt, is er een kans dat u een diabetesburn-out hebt.

Een diabetesburn-out is iets anders dan een gewone burn-out. Dit laatste wordt meestal veroorzaakt doordat iemand lange tijd te veel hooi op z'n vork neemt. Iemand die een diabetesburn-out heeft, kan nog wel goed functioneren in zijn dagelijkse werk, maar wil tijdelijk helemaal niets meer weten van de diabetes. Dat kan verschillende oorzaken hebben en het kan zich ook op verschillende manieren uiten.

Meestal besteden mensen met een diabetesburn-out steeds minder aandacht aan zelfregulatie en therapietrouw inzake de medicatie, met alle negatieve gevolgen van dien voor de bloedglucose. Daardoor wordt het risico op lange en korte termijncomplicaties groter. Mensen met een diabetesburn-out belanden vaak in een vicieuze cirkel, want door niet (voldoende) aan zelfzorg te doen, raken ze (nog verder) ontregeld en wordt hun gevoel over diabetes alleen maar negatiever.

Verschil met depressie

Een diabetesburn-out is geen depressie, maar kan er wel toe leiden. Bij een depressie verkeert iemand in een algehele negatieve gemoedstoestand: u voelt zich niet alleen depressief over de diabetes, werk of relatie, maar bent somber over alle levensgebieden. Bij een diabetesburn-out betreffen de negatieve gevoelens meestal alleen de diabetes zelf. Zie het onderdeel depressie voor meer informatie.

Hoe kom je er van af?

Hoe eerder de situatie herkend wordt hoe beter. Vraag hulp bij uw behandelaars en vraag zonodig een verwijzing naar een psychotherapeut die gespecialiseerd is in diabetes. Verder is belangrijk om het volgende te onthouden:

  • Weet dat u niet alleen bent; diabetes vraagt zoveel continue aandacht dat het eerder een wonder is dat u goed gereguleerd bent.
  • Het ligt niet aan u, maar het komt door de last die de diabetes veroorzaakt en door de teleurstellingen waar u mee te maken krijgt.
  • Uw situatie is niet hopeloos, diabetesburn-out kan overwonnen worden.

Er is niet één manier waarop je een diabetesburn-out kunt overwinnen. Belangrijk is in ieder geval om een analyse te maken: waaruit bestaat het probleem precies, welke barrières komt u tegen? Zijn dat interpersoonlijke barrières, gaat het om een eetstoornis of ervaart u de dagelijkse last van de zelfzorg als te zwaar?

Het is aan te raden om hierbij (professionele) hulp te zoeken. Op basis van de analyse kunt u een plan maken. Dat kan van alles omvatten: stoppen met ontkennen, aanpakken van angst/vermijding, zelfzorg, onder ogen leren zien dat u diabetes hebt en uw zorgen daarover leren delen met anderen. Goed om te weten is: het komt heel veel voor, u bent er niet zelf schuldig aan en het is niet hopeloos, want het is heel goed te behandelen.

Meer weten

Wilt u meer weten over een diabetesburn-out?

  • Bel voor persoonlijke vragen naar de Diabeteslijn: 033 - 463 05 66
  • Lees de volgende boeken over diabetes:
    • William H. Polonsky: 'Diabetesburn-out: What To Do When You Can't Take It Anymore', American Diabetes Foundation, 1999.
    • Prof. dr. Frank Snoek: 'Elke dag diabetes. Zoeken naar de balans.' Uitgave van Teleac/NOT, ISBN 90-6533-560 9
Persoonlijke instellingen