H

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

H

HbA1c/GHb-bepaling

Geglyceerde (versuikerde) eiwitten in de hemoglobine, rode kleurstof van het bloed. Geeft de gemiddelde bloedglucosewaarde over een periode van 8 - 10 weken.

Hdl

'Goed' cholesterol.

Hemoglobine

Stof in de rode bloedcellen die zuurstof bindt.

HLA-genen

Erfelijke onderdelen van het afweersysteem.

Honeymoonfase

Komt alleen voor bij type 1 diabeten. Het is de periode waarin, nadat met de behandeling van diabetes is begonnen, het lichaam voor een korte periode (variërend van 3 weken tot 1 jaar) zelf weer genoeg [[insuline] aanmaakt, waardoor toediening van insuline van buitenaf niet meer nodig is. Dit wordt veroorzaakt doordat de alvleesklier door het toedienen van de insuline, direct na de diagnose diabetes, rust krijgt en daardoor weer iets beter gaat functioneren. De grens waarbij diabetes wordt geconstateerd ligt op ongeveer 30% van de totale productie. Net als bij andere organen heeft het lichaam de nodige reserve ingebouwd. Tijdens de honeymoonfase komt de eigen productie weer even boven die grens.

Hormonen

Stoffen die regelend werken bij belangrijke lichaamsprocessen.

Huidplooitechniek

Bepaalde techniek om een subcutane injectie toe te dienen. Door een huidplooi op te pakken (bijvoorbeeld op de buik) ontstaat een kleine ruimte tussen de huid en de spieren. Door de injectienaald onderaan de huidplooi door de huid te prikken, kan de insuline tussen huid en spieren worden geïnjecteerd.

Hyper(glycemie)

Te hoge bloedglucosewaarde (hoger dan 10 mmol/l). Voor meer informatie klik hier.

Hyperinsulinisme

Het insulinegehalte in het bloed is te hoog. Kan optreden als het lichaam teveel insuline maakt of als er teveel insuline is gespoten. Teveel insuline leidt tot een daling van de bloedglucosewaarden tot een te lage waarde.

Hyperlipidemie

Het bloed bevat teveel vetten (lipiden). Komt bijvoorbeeld voor bij een ontregelde diabetes.

Hypertensie

Hoge bloeddruk.

Hypoglycemia unawareness

Het minder goed aanvoelen van hypoglycemieën.

Hypo(glycemie)

Te lage bloedglucosewaarde (lager dan 4 mmol/l). Meestal worden hiermee vooral de erbij behorende klachten bedoeld. Voor meer informatie klik hier.


Bron: dvnregiohaaglanden.nl

Persoonlijke instellingen