Hart en bloedvaten

Uit DiabetesWiki

(Doorverwezen vanaf Hart)
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Hart en bloedvaten

Alle delen van ons lichaam zijn voor hun functioneren afhankelijk van de aanvoer van zuurstofrijk bloed. De vaten zijn de transportbanen van bloed en het hart zorgt dat het bloed wordt rondgepompt. Het is belangrijk dat het bloed gemakkelijk door de vaten heen kan stromen. Hoe beter de kwaliteit van hart- en bloedvaten, hoe beter ons lichaam functioneert. De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte en, daardoor, aderverkalking. Deze factoren zorgen ervoor dat de bloedvaten smaller worden, waardoor de doorstroom en het rondpompen van het bloed (steeds) moeilijker wordt.

Wat merkt u ervan?

Van aderverkalking, een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol merkt u in het dagelijks leven weinig tot niets. Op de langere termijn kunnen ze echter leiden tot ernstige problemen, zoals een hartinfarct, een beroerte en problemen met de ogen en nieren. Ook zogenaamde etalagebenen, een aandoening die zo pijnlijk is dat langere tijd lopen niet mogelijk is, is een gevolg van aderverkalking.

Hoe vaak komt het voor?

Mensen met diabetes, vooral mensen met diabetes type 2, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. U die kans verkleinen door de risicofactoren aan te pakken.

 • Van alle mensen met diabetes type 2 heeft 85 procent een cholesterolgehalte van 2,5 moll/l of hoger. Voor mensen met diabetes vinden we dit te hoog en is er een indicatie voor behandeling met een statine.
 • Bij mensen met diabetes type 1 is dat percentage hetzelfde als bij mensen die geen diabetes hebben: tien procent.
 • Naar schatting heeft zeventig procent van de mensen met diabetes type 2 een te hoge bloedruk.
 • Bij de helft (vijftig procent) van de mensen met diabetes type 1 komt een te hoge bloeddruk voor.

Oorzaken

Dat mensen met diabetes een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten en de daaruit voortkomende problemen, heeft te maken met drie risicofactoren die elkaar beïnvloeden. Dat geldt voor iedereen, maar des te meer voor mensen met diabetes. De risicofactoren zijn:

 • aderverkalking;
 • te hoog cholesterol;
 • hoge bloeddruk.

Aderverkalking

Aderverkalking, het dikker en stugger worden van de vaten, gebeurt bij iedereen naarmate we ouder worden. Bij mensen met diabetes gaat zich dit proces echter sneller, doordat glucose zich bij hen in versterkte mate verbindt aan de verschillende eiwitten in het bloed. Dit gebeurt vooral bij hoge bloedglucosewaarden. Bovendien hebben mensen met diabetes vaker een te hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk, waardoor ook aderverkalking ontstaat.

Hoe soepeler de vaten, hoe beter ze bloeddrukschommelingen kunnen opvangen. Hoe stugger de vaten, hoe meer ze te lijden hebben en hoe gemakkelijker er vetten als cholesterol aan de vaatwand blijven kleven. Het vernauwen en dichtslibben zorgt ervoor dat de organen minder bloed en zuurstof krijgen.

Te hoog cholesterol

Te veel cholesterol in het bloed veroorzaakt het dichtslibben van de aderen (aderverkalking). U kunt te veel cholesterol binnenkrijgen door veel verzadigd vet te eten. Verzadigd vet zit onder meer in volle zuivelproducten, vlees, koek, gebak en snacks. Ook overgewicht en een erfelijke aanleg zorgen voor een hoog cholesterolgehalte.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk is een grote belasting voor de bloedvaten en het hart. Als de druk van het bloed hoog is, kost het hart meer werk om het bloed door het lichaam te pompen. Bij mensen met diabetes is de bloeddruk te hoog als de bovendruk groter is dan 130 mm Hg of als de onderdruk hoger is dan 80 mm. Uw arts meet dit met een bloeddrukmeter. Een hoge bloeddruk kan onder meer in de hand worden gewerkt door aderverkalking, een aandoening waar mensen met diabetes meer kans op hebben. Ook overgewicht, dat nogal eens een rol speelt bij mensen met diabetes type 2, is een belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk, evenals roken, alcohol, te weinig beweging en te zout eten.

Behandeling

Hoe vaak moet u zich laten controleren?

De bloeddruk moet ten minste bij elke driemaandelijkse en elke jaarlijkse controle worden gemeten. Gebruikt u bloeddrukverlagende medicijnen, dan wordt ook het effect daarvan gecontroleerd. Het cholesterolgehalte moet minimaal eens per jaar worden bepaald.

Welke behandelmethoden zijn er?

U kunt het risico op hart- en vaatziekten flink verlagen door:

 • niet te roken;
 • overgewicht te voorkomen/af te vallen;
 • voldoende te bewegen;
 • goed te letten op zout en verzadigd vet;
 • voldoende vezelrijke voeding te eten (groenten, fruit);
 • matig te zijn met alcohol en koffie;
 • te zorgen dat uw bloedglucosewaarden niet te hoog zijn;
 • uw cholesterol- en bloeddrukverlagende medicijnen trouw te nemen.

Voor mensen met diabetes gelden strengere streefwaarden wat betreft de bloeddruk en het cholesterolgehalte. De reden is dat deze aandoeningen bij hen vaker ernstige gevolgen hebben en dat ze er twee tot vijf keer vaker aan overlijden dan mensen die geen diabetes hebben. Er zullen dus eerder medicijnen worden voorgeschreven om bloeddruk en cholesterol te verlagen.

Meer weten

Persoonlijke instellingen