Werk

Uit DiabetesWiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Diabetes en werk

De diagnose diabetes zet je wereld op zijn kop, ook wat betreft werk. Diabetes en werk is echter een combinatie die prima kan werken. Veel mensen die diabetes kregen, gingen u voor in het leren omgaan met deze ziekte op het werk. Uit onderzoek blijkt dat mensen die al veel ervaring hebben met diabetes, het volgende belangrijk vonden om aan het werk te blijven:

 • acceptatie van de ziekte
 • zelfmanagement
 • steun van collega’s en leidinggevende
 • steun van hulpverleners als de bedrijfsartsen en andere dokters
 • werkaanpassingen

Op deze pagina vindt u een aantal informatiebladen en steuntjes in de rug die te maken hebben met diabetes en werk. In het menu in de middelste kolom vindt u meer informatie over onderwerpen rondom werk en solliciteren.

Downloads

De downloads zijn in pdf. De inhoud is samengesteld door bureau Welder, kenniscentrum voor werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap.

Rondom solliciteren:

Steuntje in de rug: vooroordelen, lastige vragen en sterke antwoorden.

Informatieblad medische keuringen.

Informatieblad voordelige regelingen voor werkgevers.

Informatieblad voordelige regelingen voor werknemers.

Rondom onenigheid met werkgever:

Steuntje in de rug: Arbeidsconflict.

Steuntje in de rug: Aanvragen second opinion bij UWV.

Steuntje in de rug: Belangrijk gesprek.


Meer informatie

 • Op DiabetesTrefpunt kunt u uw vragen en ervaringen bespreken met andere ervaringsdeskundigen.
 • Bij Diabetesvereniging Nederland kunt u het informatieboekje Diabetes Werkt! bestellen, met informatie over werken en solliciteren met diabetes. Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17 uur via 033-463 05 66 of info@dvn.nl.
 • U kunt het informatieboekje Diabetes Werkt! ook downloaden in pdf.

Aanstellingskeuringen

Sinds 1998 zijn standaard aanstellingskeuringen verboden dankzij de Wet op de Medische Keuringen. Alleen voor functies waaraan specifieke medische eisen worden gesteld – een treinmachinist of een piloot moet bijvoorbeeld goed kunnen zien – mag een medische keuring worden gedaan. Of een medische keuring nodig is, wordt dus bepaald door de aard van de functie, niet door de vraag of een sollicitant gezond is. Er mag bij een keuring of vragenlijst alleen worden gekeken naar zaken die relevant zijn voor het vervullen van de functie.

Al in de advertentie moet worden vermeld dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure en de keuring mag pas aan het einde van de selectieprocedure plaatsvinden. Bent u van mening dat uw toekomstige werkgever u ten onrechte een medische keuring wil laten ondergaan, dan kunt u erop wijzen dat de Wet op de Medische Keuringen dat verbiedt. Werkgevers en artsen blijken hier vaak gevoelig voor. Als u ten onrechte een medische keuring moet ondergaan, kunt u daarover een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Op de webste www.aanstellingskeuringen.nl vindt u uitspraken van commissies over keuringen. Hier staat ook een aantal zaken die gaan over mensen met diabetes.

Overigens is een keuringsarts verplicht u als eerste de uitslag van de keuring te laten weten, maar het kan geen kwaad er nog even speciaal naar te vragen. U moet ook uw toestemming geven voor het doorgeven van de uitslag aan de werkgever. Deze krijgt dan geen medische gegevens te horen, alleen de uitslag: geschikt, ongeschikt of onder voorwaarden geschikt voor de functie.

Onregelmatig werk

Onregelmatig werk heeft een negatief effect op het menselijk bioritme. Dit geldt ook voor mensen die geen diabetes hebben, maar extra voor mensen met diabetes. Het ongewone dag- en nachtritme vraagt om aanpassingen in het zelfmanagement. Dit kan onder meer betekenen dat u vaker moet meten, op andere tijden moet eten en spuiten, andere insuline moet gebruiken, meer moet bewegen of overstapt op een insulinepomp om flexibeler te kunnen zijn. Wat in uw specifieke situatie de beste aanpak is, kunt u het beste overleggen met uw diabetesverpleegkundige of arts.

Heeft het onregelmatig werken een sterk ontregelend effect op uw bloedglucosewaarden, dan kunt u met uw werkgever overleggen. Misschien is het mogelijk om minder of geen onregelmatige diensten meer te doen, geen stand-by diensten meer te draaien of wat vaker een pauze in te lassen. Is dat niet mogelijk en lukt het niet om uw diabetes goed te reguleren, dan is het wellicht verstandig op zoek te gaan naar een baan met regelmatige werktijden.

Solliciteren

Bent u op zoek naar een (andere) baan? Een sollicitatiebrief is vaak de eerste kennismaking voor een werkgever. Informatie over wie u bent en wat u te bieden heeft, zijn in dit stadium het belangrijkst.

Verplichtingen

Gaat u solliciteren, houd er dan rekening mee dat u als potentiële werknemer verplicht bent om tijdens de sollicitatiegesprekken zaken die van belang zijn voor uw functioneren zelf te melden. Misschien kunt u bepaalde taken die bij de functie horen niet doen vanwege uw diabetes. Of misschien weet u zeker dat u op korte termijn wegens ziekte zult verzuimen. Als u dit van tevoren weet, dan moet u dat in het sollicitatiegesprek melden.

De belangrijkste vraag daarbij is: denkt u de functie te kunnen vervullen zonder dat u schade aanricht aan uw eigen gezondheid, die van anderen of aan uw werk? Verzwijgt u iets belangrijks, dan kan in het uiterste geval ontslag op staande voet volgen. Is het antwoord op deze vragen ‘nee’ en heeft u de indruk dat u toch vanwege de diabetes niet bent aangenomen, dan kunt u naar de rechter stappen op grond van het overtreden van de antidiscriminiatiewetgeving. Op grond van het arbeidsrecht mag een werkgever een werknemer echter zonder opgaaf van reden ontslaan. U kunt op deze manier dus misschien wel uw gelijk halen, maar krijgt daarmee niet de baan.

Wat vertel je wel en niet?

Ga dus voor uzelf na in hoeverre uw diabetes het goed functioneren in uw werk in de weg staat. Iemand die regelmatig hypo’s heeft en sterk schommelende bloedglucosewaarden, kan waarschijnlijk beter geen zwaar lichamelijk werk doen of gevaarlijke machines bedienen. Bent u goed ingesteld en gewend lichamelijk werk te doen, dan hoeft u niet te melden dat u diabetes heeft. In dat geval heeft u immers geen reden te verwachten dat de diabetes uw functioneren negatief zal beïnvloeden.

Of u de diabetes wel of niet ter sprake brengt, hangt dus af van de functie waarop u solliciteert en hoeveel problemen de diabetes geeft. Kiest u ervoor om de diabetes wel te noemen, geef dan ook aan hoe u daarmee omgaat. Zeg bijvoorbeeld: ‘ik heb soms een lage bloedglucose, maar dat voel ik meestal goed aan en dan eet ik even iets’. Als u af en toe hypo’s heeft, is het verstandig uw collega’s in te lichten, zodat ze weten wat ze kunnen doen als dat gebeurt.

Handige links

Meer weten over uw rechten en plichten bij sollicitaties en werk?

 • Download de brochure ‘Solliciteren en gezondheid’ (kosten € 1,30) via de website van Welder (voorheen het Breed Platform Verzekerden en Werk) of bestel hem via dezelfde website of via telefoonnummer 020-480 03 33. Heeft u (persoonlijke) vragen over werk/solliciteren, sociale zekerheid of verzekeringen in relatie tot uw diabetes, dan kunt u bellen met de advieslijn van Welder: 0900-4 800 300.
 • Tijdens een sollicitatie mogen geen vragen worden gesteld over uw gezondheid. Ook mogen geen medische keuringen worden uitgevoerd die niet al in de advertentie zijn aangekondigd. Gebeurt dat toch, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling aanstellingskeuring. Voor meer informatie zie: www.aanstellingskeuringen.nl.
 • Als u van mening bent door uw (toekomstige) werkgever te worden gediscrimineerd op grond van uw ziekte, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. U krijgt er de baan niet mee (terug), maar kunt wel uw grieven kwijt. Kijk voor meer informatie op de internetsite van de Commissie Gelijke Behandeling.

Overige relevante websites

www.werk.nl

www.aanhetwerkmetdewsw.nl

www.minszw.nl

Persoonlijke instellingen